Funksjonelt.NET fra Sys.It

Vi tilbyr utleie av komplette nettverk, inklusive alt utstyr, lisenser og tjenester. I utformingen av slike anlegg legges det vekt på bedriftens funksjonelle behov og den økonomi en har til rådighet.
Dette er tjenester som passer for bedrifter med færre enn 50 ansatte, som ønsker å få et stabilt, komplett anlegg raskt opp å gå.
Alle kostnader i et slikt anlegg er forutsigbare. Avtaler om slike anlegg kan tegnes for perioder på to til tre år.

For mer informasjon, se www.sysit.com. (du blir redirigert 15 sekunder etter åpning av denne siden)